Kredyt dla firmy – finansowanie potrzeb firm

finansowanie firmyZarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych czasach łączy się na ogół z koniecznością stosowania zewnętrznych źródeł finansowania, rzadko która firma posiada bowiem dostatecznie duże własne środki, aby móc je zainwestować.

Najpopularniejszym sposobem pozyskania pieniędzy na rozwój firmy lub zachowanie płynności finansowej jest oczywiście kredyt dla firmy, chociaż obok tego przedsiębiorcy sięgają po fundusze unijne dla firm oraz alternatywne formy, takie jak leasing, faktoring, weksle czy gwarancje bankowe.

Jeśli chodzi o kredyty, to poszczególne banki proponują finansowanie nie tylko działalności inwestycyjnej, ale i bieżącej. Powszechne są specjalne kredyty dla firm na start, dla małych i średnich przedsiębiorstw, czy na ekologiczne inwestycje w energię odnawialną.

Warto zauważyć, że obecnie jest dobry moment dla kredytobiorców, także firmowych, ze względu na utrzymujące się od dłuższego czasu bardzo niskie stopy procentowe, które zapewne pozostaną jeszcze na niezmienionym poziomie przez jakiś okres. Kredytowaniu firm sprzyja również postawa banków, które bardziej elastycznie podchodzą do klientów oraz rozmaite inicjatywy rządowe wspomagające przedsiębiorców w zakresie kredytowania.

Kredyt inwestycyjny dla firmy

Najczęściej spotykane rodzaje kredytów dla przedsiębiorstw to przede wszystkim kredyt inwestycyjny przeznaczony na inicjatywy mające na celu rozwój firmy, na przykład rozbudowę zakładu produkcyjnego, zakup nowych technologii, modernizację parku maszynowego, budowę nowych hal magazynowych itd.

Kredyt obrotowy dla firmy

Inny rodzaj to kredyt obrotowy, przeznaczony na bieżącą działalność gospodarczą lub konsolidację zobowiązań, zapewniający środki na zachowanie płynności finansowej.

Linia kredytowa w rachunku bieżącym

Przedsiębiorcy często korzystają także z linii kredytowej w rachunku bieżącym. Podobnie jak w przypadku kredytu odnawialnego dla klientów indywidualnych, banki z reguły udzielają tego typu kredytu na okres roku, przy czym po upływie tego okresu może nastąpić jego przedłużenie. Dla firmy jest to bardzo dogodny sposób zasilenia finansowego, gdyż pozwala, w razie potrzeby, na spłacanie tylko odsetek, a nie części kapitałowej, co umożliwia dowolne dysponowanie kapitałem w ciągu całego roku.

Niekiedy stosuje się także inne formy kredytowania, na przykład kredyt konsolidacyjny lub refinansowy, kredyt hipoteczny, kredyt pod zastaw, czy wreszcie gotówkowy.

Banki udzielające kredytów dla firm

Wszystkie wymienione rodzaje finansowania mamy w ofercie większości banków, dość wspomnieć PKO BP, Idea Bank, Alior Bank, mBank, Citi Handlowy, FM Bank i inne.

Czy młoda firma otrzyma kredyt?

Jeśli chodzi natomiast o debiutujących przedsiębiorców lub tych z niewielkim stażem, to banki podchodzą jednak do nich z dużą rezerwą, inaczej mówiąc, im dłużej dana firma funkcjonuje i ma w miarę stabilną pozycję na rynku, tym większe ma szanse na kredyt.

Tymczasem właśnie młode firmy bardzo często potrzebują wsparcia finansowego.

Tylko kilka banków przyznaje kredyty firmom bez stażu, są to między innymi FM Bank, Idea Bank, mBank, PKO BP.

Ofertę dla przedsiębiorstw działających krócej niż pół roku znajdziemy ponadto w Banku BPH, a dla liczących sobie od 6 miesięcy do roku w ING Banku Śląskim i Raiffeisen.

Kredyt na start w Idea Banku

Wśród tych propozycji na szczególną uwagę zasługuje Kredyt na Start dostępny w Idea Banku. Przeznaczony jest dla młodych firm i debiutantów, bank nie wymaga żadnego stażu działalności i oferuje duży zastrzyk kapitału na długi okres ? do 10 lat, przy tym oprocentowanie jest korzystne dla początkujących w działalności biznesowej. Bardzo atrakcyjnie przedstawia się druga część oferty, adresowana do osób prowadzących samodzielnie, jednoosobowo, działalność gospodarczą.

Idea Bank ma dla takich mikroprzedsiębiorców dodatkową premię do Kredytu na Start, mianowicie pokrywanie w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności kosztów składek na ZUS, do wysokości 400 zł miesięcznie.

Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaju promocja jest znaczącym ułatwieniem dla debiutantów w biznesie.

Gwarancja de minimis

Dla rozwoju przedsiębiorczości niebagatelne znaczenie mają także wspomniane wcześniej programy rządowe, wspierające sektor mikro, małych i średnich firm. Najważniejszym z nich jest program poręczeń kredytowych przyjętych jako zobowiązanie przez Skarb Państwa. Program nosi nazwę Gwarancja de minimis i oznacza, że w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej, państwo gwarantuje bankom zabezpieczenie spłaty jeśli chodzi o kredyt dla firmy: kredytu inwestycyjnego lub obrotowego zaciągniętego przez przedsiębiorcę.

Gwarancja nie może przekroczyć kwoty 3,5 mln zł i 60 % całości kredytu.

Nie obejmuje odsetek i innych kosztów, jest zabezpieczona wekslem in blanco przedsiębiorcy. W przypadku kredytu inwestycyjnego obejmuje okres do 99 miesięcy, w przypadku kredytu obrotowego do 27 miesięcy. Skorzystać z programu można występując o kredyt w banku, który zawarł odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dlatego też warto sprawdzić w internecie, czy instytucja, w której zamierzamy uzyskać kredytowanie, posiada stosowne uprawnienia. Do internetu warto również zajrzeć w celu znalezienia w ogóle najlepszej oferty, jeśli chodzi o kredyty dla firm i skorzystać z dostępnych na stronach banków kalkulatorów kredytowych, które pozwolą nam oszacować wysokość miesięcznych zobowiązań.