Gwarancja de minimis – szansa na kredyt dla małej firmy?

pobraneGwarancja de minimis to kolejne przydatne narzędzie umożliwiające finansowanie małej firmy o niewielkich aktywach i krótkiej historii kredytowej. To także instrument, który pozwala ograniczyć formalności kredytowe do minimum.

Umożliwia też wynegocjowanie lepszych warunków umowy kredytowej, bowiem bank kredytujący praktycznie nie ponosi ryzyka kredytowego. Pozwala też w łatwiejszy sposób utrzymywać płynność finansową firmy.

Czym dokładnie jest gwarancja de minimis?

To forma zabezpieczenia kredytów dla firm inwestycyjnych i obrotowych, którą dla banków gwarantuje państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeśli z jakiś względów kredytobiorca nie jest w stanie uregulować należności wynikającej z zaciągniętego kredytu należność tą pokrywa BGK, a potem windykuje tą należność od kredytobiorcy wraz z odsetkami.

Jak można ubiegać się o gwarancję de minimis?

O tego typu gwarancję można ubiegać się w banku gdzie składamy wniosek o kredyt inwestycyjny bądź obrotowy. Wnioski są rozpatrywane jednocześnie. Po pozytywnym rozpatrzeniu takowego wniosku przedsiębiorca podpisuje weksel in blanco wraz z deklaracją o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Pomoc publiczna, bo tak kwalifikowana jest gwarancja de minimis nie może przekroczyć 3,5 mln zaangażowania jednostkowego w jednym banku oraz 60% wartości kredytu. Jeden przedsiębiorca nie może też skorzystać ze wsparcia większego niż 200 000 euro, a w branży transportowej 100 000 euro. Jeśli przedsiębiorca w poprzednich dwóch latach korzystał ze zwolnień podatkowych lub rozłożenia należności wobec ZuS na raty wówczas gwarancja de minimis może zostać ograniczona lub nie przyznana w ogóle.

Czy każdy może uzyskać gwarancję de minimis?

Procedura przyznawania kredytu z gwarancją państwową jest analogiczna jak każdego innego kredytu. Przedsiębiorca, który się o niego ubiega musi posiadać zdolność kredytową. Nie może zalegać ze spłatą innych kredytów dłużej niż 30 dni. A kwota zadłużenia nie może przekraczać 500 złotych.

Gwarancja de minimis jest jednym z najsprawniej działających narzędzi pomocy od Państwa dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.